• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH THẠCH ĐÀ A
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ đồ lớp - Thời khóa biểu các khối lớp năm học 2022-2023.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH ĐÀ A      
          
SƠ ĐỒ LỚP HỌC
NĂM HỌC 2022-2023
          
WC 33A45A35A22A6WC 3
4A3WC 21A51A42A12A5WC 23A3
2A2WC 1Hội đồngKế toánHiệu trưởngThư việnWC 13A2
Kho sách
1A2 P. Hiệu trưởng
5A14A24A5Y tế2A35A4
5A51A31A1Đội2A43A1
4A14A45A6Tin học3A53A6

 

 

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MÊ LINH         
TRƯỜNG TH THẠCH ĐÀ A         
                 THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN CHUYÊN BIỆT NĂM HỌC 2022-2023
ThứBuổiMônNgoại ngữThể dụcMĩ thuậtÂm nhạcTinThư viện
TiếtC YếnC ThịnhC TrangC HàC QuỳnhC ThêmT MạnhT PhúcC ChanhC HàC HàC Hường
2Sáng1            
22A15A6 1A14A1       
32A23A4 1A24A2       
42A33A5 1A34A3       
Chiều52A65A13A11A5 4A4     2A4
63A65A23A21A4 4A5     2A6
71A55A33A32A6 2A1     2A5
3Sáng11A1 3A12A55A14A41A2 4A1 3A23A4
21A2 3A22A35A24A51A1 4A4 3A13A3
31A3 3A32A45A43A11A4 4A3 5A13A5
41A5 4A52A25A53A21A3 4A2 5A23A6
Chiều53A65A44A1 5A6 3A2 5A1 5A53A1
61A43A54A3 5A3 3A1 5A2 5A43A2
7 3A44A2   3A3 5A3 5A6 
8  4A4       5A3 
4Sáng12A45A13A1  3A32A1  1A13A45A3
22A15A23A3  3A42A2  1A23A55A4
32A65A33A2  3A52A3  1A33A65A5
42A55A44A5  3A62A4  1A44A15A6
Chiều5 3A54A3 4A1    1A54A25A1
62A33A44A1 4A2    3A14A35A2
73A65A64A2 4A3    3A34A4 
8 5A54A4       4A5 
5Sáng12A5 3A11A15A1  4A4 2A15A2 
22A4 3A21A25A2  4A2 2A55A1 
32A2 3A31A35A4  4A1 2A35A5 
43A6  1A45A5  4A3 2A25A4 
Chiều5 3A5 2A65A6 1A55A5 2A43A32A1
6 3A4 1A55A3 2A53A5 2A65A62A3
7 5A5    2A65A6 3A25A32A2
6Sáng11A1  2A5 3A3 5A25A4  4A1
21A2  2A3 3A1 5A15A5  4A2
31A3  2A4 3A4 5A35A6  4A3
41A4  2A2 3A2 3A63A4  4A4
Chiều5     3A6 3A43A5  4A5
6     3A5 5A44A5   
7     2A1 4A53A6   
8            
Tổng số tiết262022201818141414142323
Thạch Đà, ngày 04 tháng 9 năm 2022 
HIỆU TRƯỞNG

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

 NĂM HỌC 2022 – 2023

(Thực hiện từ ngày 5/09/2022)

-----------------------------

Thứ

 

Tiết

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

Hai

1

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

2

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Toán

Toán

5

Toán

Toán

Toán

TNXH

GDTC

6

TNXH

TNXH

TNXH

GDTC

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Ba

1

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐTT

TNXH

6

HĐTT

HĐTT

HĐTT

Ngoại ngữ

HĐTT

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

1

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

HĐTN

HĐTN

4

HĐTN

HĐTN

HĐTN

Âm nhạc

Toán

5

Toán

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc

6

Đạo đức

Đạo đức

Thư viện

Đạo đức

HĐTT

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Năm

1

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Toán

Tiếng Việt

4

Toán

Toán

Toán

GDTC

TNXH

5

Tiếng Việt

Thư viện

TNXH

TNXH

Mĩ thuật

6

Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Sáu

1

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

HĐTT

Toán

4

HĐTT

HĐTT

HĐTT

Ngoại ngữ

Đạo đức

5

HĐTN

HĐTN

Đạo đức

HĐTN

Thư viện

6

TNXH

TNXH

HĐTN

Thư viện

HĐTN

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 5/09/2022)

 

Thứ

Tiết

2A1

2A2

2A3

2A4

2A5

2A6

Hai

1

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

2

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Toán

Toán

Toán

5

Toán

Toán

Toán

Thư viện

Đạo đức

Ngoại ngữ

6

Hướng dẫn học

Đạo đức

TNXH

TNXH

Hướng dẫn học

Thư viện

7

GDTC

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Thư viện

GDTC

Ba

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Toán

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Toán

4

Đạo đức

GDTC

Tiếng Việt

Toán

Toán

Đạo đức

5

TNXH

TNXH

Đạo đức

Đạo đức

TNXH

TNXH

6

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

1

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Toán

Ngoại ngữ

4

Tiếng Việt

Toán

Toán

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

Toán

5

Toán

HĐTN

HĐTN

Toán

TNXH

HĐTN

6

HĐTN

TNXH

Ngoại ngữ

HĐTN

HĐTN

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Năm

1

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Âm nhạc

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

4

Toán

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

5

Thư viện

Toán

TNXH

    Âm nhạc

Tiếng Việt

GDTC

6

TNXH

Hướng dẫn học

Thư viện

TNXH

Mĩ thuật

Âm nhạc

7

Hướng dẫn học

Thư viện

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

Sáu

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Toán

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Toán

4

HĐTN

GDTC

Tiếng Việt

Toán

Toán

HĐTT

5

HĐTT

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

6

Hướng dẫn học

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

Hướng dẫn học   

7

GDTC

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

 

 

 

  

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 05/09/2022)

-----------------------------

Thứ

Tiết

3A1

3A2

3A3

3A4

3A5

3A6

Hai

1

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HĐTN

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Toán

Toán

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Toán

5

Ngoại ngữ

TNXH

TNXH

Toán

Toán

TNXH

6

TNXH

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

TNXH

TNXH

Ngoại ngữ

7

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ba

1

Ngoại ngữ

Tin học

Toán

Thư viện

Toán

Toán

2

Tin học

Ngoại ngữ

Thư viện

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

GDTC

Toán

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Thư viện

HĐTT

4

Toán

GDTC

Tiếng Việt

Công nghệ

HĐTT

Thư viện

5

Thư viện

Mĩ thuật

HĐTT

HĐTT

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

6

Mĩ thuật

Thư viện

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Đạo đức

7

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

HĐTN

Hướng dẫn học

1

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

GDTC

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Toán

Ngoại ngữ

GDTC

Tin học

Tiếng Việt

3

Toán

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Tin học

4

Đạo đức

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

5

HĐTN

HĐTN

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Toán

6

Âm nhạc

Công nghệ

HĐTN

Ngoại ngữ

Toán

TNXH

7

Công nghệ

 

Hướng dẫn học

Âm nhạc

HĐTT

Công nghệ

Ngoại ngữ

Năm

1

Ngoại ngữ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

Đạo đức

Đạo đức

Công nghệ

4

Toán

Tiếng Việt

Đạo đức

TNXH

TNXH

Ngoại ngữ

5

TNXH

TNXH

Tin học

HĐTN

Ngoại ngữ

HĐTN

6

HĐTT

HĐTT

Công nghệ

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

HĐTT

7

Hướng dẫn học

 

Âm nhạc

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Sáu

1

Toán

Toán

GDTC

Toán

Toán

Toán

2

GDTC

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

GDTC

HĐTT

HĐTN

4

Tiếng Việt

GDTC

Tiếng Việt

Âm nhạc

HĐTN

Mĩ thuật

5

HĐTN

HĐTN

HĐTN

Mĩ thuật

Âm nhạc

GDTC

6

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTN

GDTC

Âm nhạc

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 5/09/2022)

 

Thứ

Tiết

4A1

4A2

4A3

4A4

4A5

Hai

1

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

2

Thể dục

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Tập đọc

Thể dục

Toán

Toán

Toán

4

Toán

Toán

Thể dục

Khoa  học

Khoa  học

5

Khoa  học

Khoa  học

Khoa  học

Thể dục

Lịch  sử

6

Lịch  sử

Lịch  sử

Lịch  sử

Lịch  sử

Thể dục

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

Ba

1

Âm nhạc

Chính tả

Chính tả

Thể dục

Chính tả

2

Chính tả

Toán

Toán

Âm nhạc

Thể dục

3

Toán

Luyện từ & câu

Âm nhạc

Chính tả

Toán

4

Luyện từ & câu

Âm nhạc

Luyện từ & câu

Toán

Ngoại ngữ

5

Ngoại ngữ

Khoa  học

Khoa  học

Luyện từ & câu

Luyện từ & câu

6

Khoa  học

HĐTT

Ngoại ngữ

HĐTT

HĐTT

7

HĐTT

Ngoại ngữ

HĐTT

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

8

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

 

1

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

4

Tin học

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Ngoại ngữ

5

Thể dục

Tin học

Ngoại ngữ

Khoa  học

Khoa  học

6

Ngoại ngữ

Thể dục

Tin học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

7

Đạo đức

Ngoại ngữ

Thể dục

Tin học

Đạo đức

8

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Tin học

Năm

1

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Mĩ thuật

Tập làm văn

2

Toán

Mĩ thuật

Toán

Tập làm văn

Toán

3

Mĩ thuật

Toán

Luyện từ & câu

Toán

Luyện từ & câu

4

Luyện từ & câu

Luyện từ & câu

Mĩ thuật

Luyện từ & câu

Kĩ thuật

5

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

6

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

Sáu

1

Thư viện

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

2

Tập làm văn

Thư viện

Toán

Toán

Toán

3

Toán

Toán

Thư viện

Địa lí

Địa lí

4

Địa lí

Địa lí

Địa lí

Thư viện

GD Tập thể

5

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

Thư viện

6

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Âm nhạc

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 05/09/2022)

 

Thứ

 

Tiết

5A1

5A2

5A3

5A4

5A5

5A6

Hai

1

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Ngoại ngữ

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Tập đọc

4

Lịch  sử

Lịch  sử

Lịch  sử

Lịch  sử

Lịch  sử

Toán

5

Ngoại ngữ

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Lịch  sử

6

Đạo đức

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Địa lí

Khoa  học

HĐTT

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

Ba

1

Thể dục

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

2

Chính tả

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tin học

Toán

Luyện từ & câu

Thể dục

Luyện từ & câu

Luyện từ & câu

4

Toán

Tin học

Khoa  học

Luyện từ & câu

Thể dục

Địa lí

5

Âm nhạc

Luyện từ & câu

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Tin học

Thể dục

6

Luyện từ & câu

Âm nhạc

Thể dục

HĐTT

Địa lí

Tin học

7

HĐTT

HĐTT

Âm nhạc

Tin học

HĐTT

Hướng dẫn học

8

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Tin học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

1

Ngoại ngữ

Kể chuyện

Thư viện

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

2

Kể chuyện

Ngoại ngữ

Kể chuyện

Thư viện

Toán

Toán

3

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Toán

Thư viện

Khoa  học

4

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Ngoại ngữ

Tập đọc

Thư viện

5

Thư viện

Khoa  học

Tập đọc

Tập đọc

Luyện từ & câu

Tập đọc

6

Khoa  học

Thư viện

HĐTT

Khoa  học

Hướng dẫn học

HĐTT

7

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

HĐTT

Ngoại ngữ

8

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Năm

1

Thể dục

Tin học

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

2

Tin học

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập làm văn

Tập làm văn

Luyện từ & câu

Thể dục

Tin học

Luyện từ & câu

4

Toán

Toán

HĐTT

Tin học

Thể dục

Đạo đức

5

Luyện từ & câu

Luyện từ & câu

Hướng dẫn học

Luyện từ & câu

Mĩ thuật

Thể dục

6

HĐTT

HĐTT

Thể dục

HĐTT

Hướng dẫn học

Tin học

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Tin học

Hướng dẫn học

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

 

Sáu

1

Tập làm văn

Mĩ thuật

Tập làm văn

Âm nhạc

Tập làm văn

Tập làm văn

2

Mĩ thuật

Tập làm văn

Toán

Tập làm văn

Âm nhạc

Toán

3

Toán

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Âm nhạc

4

Địa lí

Địa lí

Địa lí

Khoa học

Khoa học

Khoa học

5

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

GD Tập thể

6

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Mĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

7

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

 

 


Tác giả: Trường Tiểu học Thạch Đà A
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thư viện ảnh
Video clips
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 20