THĂM HỎI, CHÚC MỪNG CÁC CỤ THƯỢNG THỌ NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022Mỗi khi Tết đến xuân về, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Thạch Đà A cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân ...